Nieuwe ouders

Het aanmelden van leerlingen

Aanmeldingsgesprekken worden gehouden door de directeur en / of de intern begeleider. Aansluitend krijgen de ouders een rondleiding door de school.

Voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw kind ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Ook worden er enkele gewenningsmomenten afgesproken. Hierbij hanteren wij het toegestane maximum van 5 dagen.

Het kind start op de eerste dag na zijn / haar 4e  verjaardag. Als zo'n moment voor een vakantie ligt, kan hier in overleg met de ouders van worden afgeweken. De kinderen die na  1 juni vier jaar worden, zullen pas in het volgende schooljaar instromen. Zo vermijden we, dat ze na een relatief korte tijd weer in een nieuwe groep moeten starten.

Wij verwachten van leerlingen die op school geplaatst worden dat zij volledig zindelijk zijn.
Na ongeveer 6 weken volgt er een voortgangsgesprek met de ouders. Het gaat dan om vragen zoals: Is het kind al gewend? Voelt het zich prettig in de groep? Hoe functioneert het kind?
 
Bij instroom vanuit een andere basisschool is er voorafgaand aan de inschrijving altijd contact met de andere school.Download het inschrijfformulier hier:
Inschrijfformulier leerling

Download hier het formulier:             Dit ben ik !            / Dit ben ik !  (zij-instromer)
 

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl